วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกทีมตัวแทนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                    วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกทีมตัวแทนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และโรงเรียนไตรภพวิทยาวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันดินโลก (World Soil Day)

             วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดยนายธนาวัฒน์  คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)และร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #เด็กน้อยพอเพียง​  ณ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง​


วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2019 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด

           วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP ๒๐๑๙  รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคเหนือ ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์การค้าเมญ่า (MAYA)  จังหวัดเชียงใหม่  
           วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะจิตต์อารีย์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

              วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมประชานิรมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  เพื่อกลั่นกรองวาระก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบ กศจ.ต่อไป